DUCHOWA INFORMACJA W PRAKTYCE

modląc się dziewczyny

 

Temat, który dziś poruszamy, ma jak zawsze cel edukacyjny i stanowi esencję tego, co powinniście zrozumieć w obecnej sekwencji ewolucji. Operatorzy światła mają tendencję do gromadzenia ogromnych ilości informacji, które często stają się dla nich bardziej ciężarem niż źródłem inspiracji i wiedzy. Wasza planeta zalewana jest obecnie zniekształconymi informacjami, stanowiącymi owoce spekulacji płodnych umysłów poszukujących zwolenników absurdalnych teorii, karmiących ich rozgorączkowane umysły. Stanowi to dowód braku dyscypliny intelektualnej i powoduje, że prawdziwa informacja zastępowana jest projekcjami ego i dysfunkcyjnych umysłów spragnionych zainteresowania naiwnych czytelników, ignorujących źródła wiedzy autentycznej.

Wydaje się, że na Ziemi modne jest obecnie pochłanianie wszelkich informacji znajdujących się na rynku duchowości, nawet, jeśli zamiast przynieść wam korzyści, zanieczyszczają umysł i zaćmiewają wnikliwość oraz percepcję rzeczywistości. Klucz do prawdziwej wiedzy nie spoczywa w fantastycznych, nieudowodnionych i niepraktycznych koncepcjach, ale w uniwersalnych, aksjomatycznych prawdach, żywych od milionów lat na waszej planecie. Mistrzowie stąpający po niej, podczas różnych sekwencji ewolucyjnych, w różnych czasach historycznych, przekazali te same paradygmaty dostosowując je do zmieniających się ewolucyjnych potrzeb istoty ludzkiej. Ich zadaniem było aktualizowanie uniwersalnych paradygmatów duchowej ewolucji do formatu zrozumiałego i praktycznego dla ludzi, tak by mogli je oni przyswoić i zastosować w życiu.

Bieguny światła i cienia znajdują teraz w fazie konfrontacji. Instalacja ich paradygmatów uzależniona jest od sposobu, w jaki odpowiecie na nie oraz poziomu waszej świadomości i duchowej wrażliwości. Czasy są krytyczne i znajdujecie się na rozstaju ewolucyjnym: czy skłaniacie się ku światłu czy ku ciemności? To wy jesteście głównymi bohaterami, odpowiedzialnymi za to, co się wydarzy: czy naprawdę zamierzacie zainstalować i uwolnić nowe kody energetyczno-wibracyjne piątego wymiaru?

Próbujemy wyjaśnić wam, że nie ma potrzeby gromadzenia nadmiernych ilości informacji. Istotne jest by przyswoić fundamentalne paradygmaty ewolucyjne, co zdecydowanie wymaga praktyki. A tej praktyki jakże często unikacie zachowując się jakbyście byli tylko obserwatorami, krytycznymi i nienasyconymi zbieraczami informacji. Często kończy się to zaciemnieniem waszej wnikliwości i duchowej inteligencji. Klucz do duchowego rozwoju nie znajduje się w nadmiernej konsumpcji informacji odżywiającej tylko intelekt i mentalne ego, a nie istotę świetlistą. Uzależniliście się od informacji, które opierają się tylko na spekulacjach rozgorączkowanych umysłów, poszukujących uwagi naiwnych zwolenników, sfrustrowanych tym, że większość informacji nie znajduje tak naprawdę zastosowania w ich osobistym rozwoju duchowym.

W tych czasach, wnikliwość powinna być busolą wskazującą wam drogę, którą będziecie podążać. Pociąga to za sobą przyswojenie i doskonalenie w sobie aksjomatycznych paradygmatów duchowych obowiązujących w każdej czasoprzestrzeni. Jeśli informacja jest tylko bodźcem do wewnętrznej refleksji i medytacji, a nie zostanie przyswojona i nie przeradza się w codzienną praktyką duchową, staje się tylko źródłem zamieszania i zniechęcenia, a tego wielu z was doświadcza. Duchowy postęp nie zależy od koncepcji ani złożonych teorii będących owocem umysłów pragnących znajdować się na pierwszym planie, ale od indywidualnej metamorfozy, która stopniowo modyfikuje wasze postrzeganie rzeczywistości; rzeczywistości przenikniętej emocjami i duchowymi uczuciami niosącymi wam impulsy do coraz głębszego kontaktu z waszą boską esencją i Nieskończonym Stwórcą.

Świadomość i wrażliwość duchowa wymagają wytrwałości, metody i praktyki umożliwiającej transformację cieni, które trzeba obserwować, analizować i transmutować. Gdy wasze zachowania nie odzwierciedlają uniwersalnych paradygmatówdobroci, życzliwości, empatii, współczucia, tolerancji, braterstwa i solidarności, nie ulegacie prawdziwie wewnętrznej transformacji; można powiedzieć nie przejawiacie tych cech w duchowej praktyce. Duchowa praktyka to dyscyplina i przemiana irracjonalnych tendencji umysłu jak również megalomańskich ekspresji ego. Ono nie zaprzestaje swych poszukiwań ustanowienia władzy i kontroli nad otoczeniem oraz wyzyskiwania innych istot. Możecie zgromadzić ogromną ilość informacji na twardym dysku swej pamięci, ale bez duchowej praktyki, skończy się to tym, że staniecie się tylko muzeum informacji, które kiedyś ulegnie dezintegracji w czasie.

Waszym osobistym wyzwaniem jest obiektywna i bezstronna introspekcja, której celem ma być wykrycie i wyeliminowanie tych rys zachowania i osobowości, które nie rezonują z duchowymi paradygmatami bezinteresownej służby, wewnętrznej transformacji i wiecznej relacji z Bogiem. Operator światła to ten, który dedykuje swe życie, czas i energię duchowej ewolucji, wznosząc się na jej wierzchołek, którym jest powrót do Boskiego Źródła – Boga.

Poruszacie się obecnie w oceanie galaktycznych energii plazmatycznych i elektromagnetycznych, które uderzają w waszą planetę, by umożliwić konfrontację biegunów i zrównoważenie karmiczne oraz ewolucyjne ziemskiej cywilizacji. Prawdziwi operatorzy światła, to ci, którzy wyróżniają się swoim sposobem życia, zwyczajami, zachowaniami całkowicie odmiennymi od tych, królujących w obecnym społeczeństwie. Ich umysły i uczucia przepełnione są współczuciem w stosunku do każdej osoby znajdującej się jeszcze w duchowym uśpieniu. Ich emocje powodują transformacje cienia, wnoszą więcej świadomości, uwagi i duchowej wrażliwości. Ich przyzwyczajenia pełne są czystości. Powstrzymują się oni od spożywania zwierząt, ale także od wszelkiej współpracy w handlu niewinnymi stworzeniami zabijanymi w brutalny sposób, będącymi ofiarami okrucieństwa ludzi i społeczeństwa stosującego destrukcyjne normy moralne, duchowe i etyczne. Postawy operatorów światła odzwierciedlają wrażliwość i empatię duchową w stosunku do wszystkich, którzy pozostają jeszcze więźniami śmiertelnego labiryntu nieświadomości i nieodpowiedzialności. Prezentowane przez nich duchowe koncepcje odzwierciedlają wieczną, niezmienną mądrość wzmacniając jedność, współpracę, zrozumienie innych, oczyszczanie z egocentryzmu i gotowość do rezygnacji z oszustw i korupcji niszczących duchową integralność istoty. Ich wizja życia generuje światło, harmonię, pokój i zgodę w otoczeniu. Współpracują oni świadomie z bioróżnorodnością Ziemi. Ich życie jest symbolem wyrzeczenia się wszystkiego, co zaćmiewa i zniekształca uniwersalne paradygmaty duchowe oraz tego, co pozostaje w sprzeczności z prawami życia i ewolucji. Są uosobieniem duchowej praktyki, zawsze gotowi do poświęcenia egocentrycznych projekcji i osobistych motywacji, by prawdziwie żyć boskim światłem Nieskończonego Stwórcy mieszkającego w ich sercach.

     Duchowa praktyka to środek, który każdy operator światła powinien zastosować, by wzmocnić wizję, myśli i uczucia duchowe, które na nowo jednoczą, odżywiają i transformują wszystko. Prawdziwy operator światła ma tylko jeden cel: na nowo połączyć się z Nieskończonym Stwórcą, którego boska obecność niezmiennie rozprzestrzenia się w całym kosmicznym otoczeniu wywołując prąd ewolucji, jedności i boskiej miłości transmutującej i harmonizującej wszystko. Oto, czym jest duchowa informacja w praktyce. Powinna być podstawą waszego życia, abyście nie stali się zwykłymi zbieraczami informacji. Kreacja nowej cywilizacji stanowi waszą ogromną odpowiedzialność. Dlatego przywołujemy was, byście pokazali, kim jesteście i w praktyce przejawili wszystko, co przyswoiliście. Przechodzicie ewolucyjną mutację i w związku z tym macie moc modyfikowania rzeczywistości, życia i wszechświata poprzez swoją świetlistą obecność i boską świadomość. Możecie rozprzestrzeniać światło, pokój, harmonię i miłość gdziekolwiek żyjecie czy się udajecie. Oto wielkie wyzwanie, z którym musicie się zmierzyć. A my was wspieramy, wzywamy byście prawdziwie, w każdej chwili byli symbolicznymi reprezentantami nowych paradygmatów duchowych, jak również nowej cywilizacji.

źródło: https://www.nameya.net