Anioły Życia.

2012-10-28 14:15

Anioły Życia. PARAMAHANSA YOGANANDA

 

Anioły Śmierci w wyjątkowej liczbie udały się na Ziemię, aby uwolnić Dusze i aby doprowadzić Ludzi do domu: do Królestwa Pana.

 

Nie lękajcie się, albowiem Zasłony do Wiedzy uchylają się teraz.

Ukochane Dzieci Jednego Pana w którym jest wszystko i wszyscy jesteśmy!

Żegnać się na różne sposoby jest Znakiem tego Czasu.

Ludzie umierają wieloma Śmierciami i będą się rodzić ciągle na nowo i wielu Ludzi idzie całkowicie w Stwórcę. To są Ci którzy żegnają się z tym Światem aby rozpocząć Życie po Drugiej Stronie.

Gdy umrze Wasz Brat, to znajdziecie braterstwo w Stwórcy, gdy umrze Wam ukochana Matka, to będziecie miękko posadowieni na kolanach Pra-Matki wszystkich Żyć, gdy umrze Wasz ukochany Ojciec, to znajdziecie pocieszenie przy potężnej piersi Niebiańskiego Ojca.

Kiedy umrą w Was samych skłonności, odczucia i uwarunkowania, to po drugiej Stronie znajdziecie nowy rodzaj Życia, nową Jakość która pozwoli zapomnieć wszystko to dotychczasowe i wypędzić to do Królestwa Cieni.

Anioły Śmierci są Dawcami Życia.
Nowego, Wiecznego, pełnego Światła Bytu, Życia które rozwija skrzydła w ciągłym połączeniu ze Stwórcą – tak by każdy Człowiek mógł się podnieść i mógł wyjść naprzeciw temu Światu w głębokim zrozumieniu.

Uzyskajcie głębokie zrozumienie jeśli napotykacie na Śmierć. Zacznijcie zabierać Śmierci jej ostateczność abyście mogli zobaczyć że ten działający w ukryciu Mistrz jest Mistrzem wszystkich Żyć.

Czcijcie boską Pra-Matkę wszystkich Żyć i ta cześć stanie się również Waszym udziałem. Czcijcie Boskiego Ojca wszystkich Żyć a Jego Wszechmoc stanie się Waszym udziałem.

Zawrzyjcie Pokój z Wielkim Mistrzem wszystkich Iluzji, ze Śmiercią, a Anioły Śmierci okażą się Wam jako Anioły całego Życia.

Głębokie domaganie się Stwórcy leży w każdym ludzkim Sercu i ten cichy prąd (nurt) Życia nawiguje Wami przez Czas i Przestrzeń.

Tęsknijcie za Stwórcą, a w każdym umieraniu zobaczycie Nowe Życie, w każdej Śmierci Zmartwychwstanie i w każdej rozłące doświadczycie Radość ponownego zobaczenia się.

Wszystko jest Wieczne – bez Początku i bez Końca.

Zaufajcie w Stwórcę, zaufajcie.

PARAMAHANSA YOGANANDA

źródło: https://wolnaplaneta.pl