Arkturianie – Złożoność Wzniesienia

2012-10-20 14:17

Arkturianie – Złożoność Wzniesienia

Kochani!
Chcielibyśmy omówić kilka szczegółów na temat kryteriów Wzniesienia,co stanie się z waszymi bliskimi związkami.

Weźcie pod uwagę, że ludzkość ma wielu pomocników i każdy człowiek jest otoczony przez liczne istoty światła, zwłaszcza w czasie przechodzenia!

To zależy od rozwoju duszy jednostki, w jakim stopniu mogą oni nagle stać się świadomi swoich przewodników i aniołów w chwili, gdy Ogromny Portal Energii się otwiera. I to otwarcie może mieć dla wielu efekt natychmiastowy w ich świadomości i zwiększyć ich zdolności, aby stali się świadomi własnej Wyższej Jaźni.

Więc jest kilka niespodzianek oczekiwanych! Nie możecie powiedzieć, kto zrzuci niespodziewanie swoje przebranie, gdy w czasie Galaktycznego Wyrównania ich 3W karmy będą odrzucane.

W każdym razie nie musicie się martwić o swoich bliskich, bo są pod opieką, zgodnie z ich umowami i procesem uczenia się. Każdy ostatecznie wróci na swoją wybraną ścieżkę, gdy wielka chwila transformacji przybędzie!

Wielu z was, którzy są lightworkers i starseeds, już teraz pracuje w wyższych płaszczyznach astralnych z najbliższymi, którzy potrzebują pomocy, aby wzrastać duchowo. Jest to możliwe, gdyż macie ze sobą kontrakty duszy, a praca z tymi duszami występuje często również w nocy, w waszym śnie. I nie wszyscy są świadomi tej nocnej służby.

Kiedy się wzniesiecie, połączenia z najbliższymi, którymi już się opiekujecie, nie skończą się, ale wy z wyższych wymiarów połączycie się  z ich trzecim okiem, i ich sercem i będziecie dawać im wskazówki w ten sposób. To jest nawet bardziej skuteczne niż wasze pozostanie w 3-cim wymiarze.

Więc nie martwcie się o tych, którzy pozostaną, gdy wy się wzniesiecie! Będziecie nadal połączeni i nigdy nie stracicie kontaktu z nimi,niezależnie jaki ich los będzie, gdyż jesteście w służbie miłości do nich.

Dla ziemi, aby przejść w jej wzniesiony stan,  rzeczy takimi, jakie są teraz, nie będą mogły pozostać takie same! Transformacja jest na wyciągnięcie ręki dla każdego! I każdy musi uczestniczyć w niej w jeden sposób lub drugi. Kto pragnie się wznieść i będzie podążał za Gają do jej nowej formy i świadomości, jest od niego wymagane, aby wykroczył poza niższe emocje i negatywne myśli, więc będzie mógł promieniować Boskie Światło i Boską Miłość, a nie kontynuowanie tworzenia świata cierpienia.

To znaczy, że musi być przemiana świadomości i energii dla tych, którzy są tutaj, aby zostawili trzeciowymiarowe doświadczenia za sobą.

Otrzymają oni każdą pomoc od istot światła, aby dokonać tego przejścia, ale oczywiście oni sami są odpowiedzialni za ich zdolność do pozostania tam na stałe.

Gdy sytuacja w waszym świecie, zostanie poddana wielu zmianom, ludzie, dopóki się nie wzniosą, muszą być przygotowani i wyposażeni, aby sobie z nimi poradzić! Będą oni mieli okazję wskoczyć do pociągu później, gdyż głębokie zmiany będą służyć jako główna pobudka dla tych, co jeszcze nie są przygotowani!

Również wysoko zwiększone światło i energia na planecie są wsparciem dla ich przebudzenia, nie mówiąc już o wpływie nowych realiów na ich świadomość. To wszystko odnosi się do tych, którzy, ze względu na ich umowy duszy, zamierzają się wznieść.

Dla tych, co są tutaj, aby nie podążać za tym procesem, kolejne doświadczenia, z dala od ziemi, są przygotowywane, gdzie będą mogli kontynuować w ich obecnej świadomości i żyć życiem, które zapewnia więcej doświadczeń podobnych do dzisiejszych.

Ale w całości, jest wiele rozwiązań, w zależności od potrzeb każdego z nich. Więc wszyscy będą “zbierać” własne działania, ~ wyniki swoich intencji i pragnień.

Te prawa karmy nie są zawieszone i nadal będą kontynuowane dla nich tak, jak w przeszłości. I karma istnieje również w większym kosmosie. To jest konieczne, prawo, które jest częścią ewolucyjnego procesu uczenia się.

Wszyscy jednak będą zawsze wspierani i Bosko prowadzeni, aby wyciągnąć ich z powrotem do ich prawdziwej Boskiej Esencji, a ostatecznie z powrotem do Promieniującego Źródła, gdy ich czas doświadczeń w niższych i wyższych wymiarach dobiegnie końca.

Więc wszystko jest dobrze, Miłość Źródła i Stwórcy jest wieczna i obejmuje wszystkich! Jak mogłoby być zaniedbywane to, co jest Własnością Miłości. Jak mogłaby być Boska Jaźń oddzielona od Jej własnych marzeń! Dlatego nikt nie będzie zapomniany. Wszystko rozwija się według Boskiego planu. I ten plan jest taki, że wszystkie dusze i całe stworzenie ostatecznie rozpoznają swoją własną Boskość i wolność od niewoli i uległości wobec Samej Kreacji, i osiągną wolność od niej i swoją własną wewnętrzną siłę kreacji.

Jednak aby to zrozumieć, wszyscy muszą najpierw przejść przez proces ognia w sferze wielkiej gęstości, aby dowiedzieć się i zrozumieć, na poziomie wcielonego stworzenia praw i implikacji tworzenia.

Ta podróż jest wynikiem ich własnej woli, przed zanurzeniem się w do Morzu Stworzenia, osiągając dno tego oceanu, aby wypłynąć ponownie, przynosząc dary zrozumienia i rozpoznania Boskości wraz z nimi do samego Źródła.

Tajemnica jest niewyobrażalna! Ufać w to, co nie może być kontrolowane jest największym darem w tym czasie!

Pozostajemy nadal – jak zawsze – waszymi drogimi przyjaciółmi i kochającymi pomocnikami.
Jesteśmy Arkturianami!

Przekaz przez Ute
18 października 2012
https://radiantlyhappy.blogspot.co.uk/2012/10/message-from-arcturians-23-complexity.html