Moc Słów

2012-10-25 13:56

Moc Słów. PARAMAHANSA YOGANANDA

 

Ludzie w Ręku Stwórcy!

 

Moja Droga prowadzi mnie ponownie na Ziemię, ponownie przychodzę do Was i zstępuję, aby mogła się spełnić Intencja Stwórcy dotycząca Ludzi i Świata.

Nowy Czas nadchodzi z wielkim pośpiechem, Świat zmienia swoje oblicze i każdy z nas znajduje się w odpowiednim czasie na swoim prawowitym miejscu.

My tworzymy to, co do tej pory wydawało się być niemożliwym tylko poprzez to że ufamy naszej boskiej Wszechmocy, używamy jej i stosujemy dla dobra tego Świata i wszystkich Żyć.

Od teraz bądźcie tego zawsze świadomi, że Wasze Słowa mają ogromną Moc! Bądźcie świadomi tego że to wypowiadane Słowo tworzy Rzeczywistość – widoczną i niewidoczną.

Ćwiczcie w sposób odpowiedzialny tą Moc Słowa i wybierajcie Drogę Ostrożności, albowiemnieprzemyślane i wypowiedziane nieprawdziwe Słowo tworzy niepotrzebną Rzeczywistość z której – i to jest tego konsekwencją – należy się uwolnić. Wybierajcie Wasze Słowa rozważnie, podarujcie wielką ostrożność Waszej Mowie ale przy tym nie rezygnujcie z tego by wciąż nazywać rzeczy po imieniu, opisywać je takimi jakie one są i nie popadać w żadne upiększenia.

Wymawiajcie Afirmacje i bądźcie tego pewni że one działają również wtedy gdy ich sposób działania nie zawsze jest dla Was widoczny.

Teraz jest Czas który otwiera śluzy dla pełnej mocy i pełnej siły realizacji wszystkich wypowiadanych przez Was Słów. Pozostańcie Sługami Miłości, pozostańcie Zarządcami Baczności, pozostańcie Strażnikami Waszego Wewnętrznego Świata którego Siła i Ogień nie mogą być przez nic zabrudzone.

Służyć Miłości znaczy czynić wszystko poprzez i z Miłości. Mówić wszystko poprzez i z Miłości. Również i wstrząsające Prawdy mogą być nazwane jako takie, tak długo jak pozostajecie głęboko zakotwiczeni w Miłości.

Słowo Stwórcy może się objawić poprzez Was.
Teraz w Czasie Czasów, bardziej niż kiedykolwiek.

I jest gotowe by przez Was cyrkulować niczym ciągły strumień Mądrości, Światła i Miłości, jeśli się zaoferujecie Pra-Źródłu Wszystkich Bytów.

Ziemia Stwórcy zdrowieje i my wszyscy nad tym pracujemy, My jesteśmy Nosicielami tego Procesu aż zostaniemy zaproszeni na wielką Uroczystość w ten Dzień, w którym dopełni się Cykl tego Świata i gdy będzie miał początek Nowy Cykl.
Bądźcie uważnymi Głosicielami Szczęścia Stwórcy, wszystko inne dzieje się całkowicie samo z siebie poprzez Łaskę Stwórcy.

To jest teraz do zrobienia – aby dać temu Czasowi tą wartość która mu się należy i aby wnieść w Wasze Życie lekkość której teraz tak bardzo ono potrzebuje.

Moja Miłość jest z Wami i już niedługo się znów zobaczymy – twarzą w twarz.

Ja jestem pośród tych Ludzi,
którzy są nami, w Ręku Stwórcy,

PARAMAHANSA YOGANANDA

źródło: https://wolnaplaneta.pl/terra/2012/10/24/24-10-2012-moc-slow-paramahansa-yogananda/