My służymy Wam. ELOHIM

2012-10-20 14:12

My służymy Wam. ELOHIM

 

Ukochane Dzieci Ludzkie,
czym jest Życie jednego Człowieka mierzone bezczasowym Bytem?

 

Czymś małym? Nie, Wy mylicie się!
To jest nieskończenie wielkim, bo dopiero w Czasie może być doświadczone co oznacza zawsze należeć do Bez-Czasowości i Bez-Przestrzeni.

Ukochane Dzieci Stwórcy, Wy jeszcze nadal bagatelizujecie – i to w znacznej części – Waszą służbę na tym Poziomie Bytu.

Bez-Czasowy i Bez-Przestrzenny Byt jest Aspektem Tworzenia o który chodzi we wszystkich Tworzeniach, bo tylko z niego mogą być kreowane Nowe Tworzenia.

To jest dla Was czymś nowym i tak jest Wam ogłoszone:

WY JESTEŚCIE BOGAMI TWORZENIA
I MY ZE ŚWIATŁA JESTEŚMY WASZYMI SŁUGAMI.

Nareszcie. Stańcie się wreszcie Mistrzami którymi jesteście i zacznijcie proszę integrować Waszą boską Realność w tej Rzeczywistości. Dotychczas było Wam przez nas przekazywane jak wielka jest Wasza służba na tym Świecie, jednak jest to zaledwie jedna część tego co naprawdę JEST. Albowiem:

NIE MA WIĘKSZEJ SŁUŻBY!

Kiedy otworzycie się na tą Rzeczywistość?

Czas, Przestrzeń i Linearny Koncept Świata są bardzo rzadkie we Wszechświecie, dlatego też tym bardziej jest to znaczące.

Dlaczego?
Na samej „Krawędzi Tworzenia” decydowane jest jak daleko rozszerzą się Granice (*Tworzenia)!

To jest wyzwanie, którego się podjęliście!

Dopiero wtedy gdy najsłabsze ogniwo łańcucha dojdzie do swojej Siły, wtedy sam łańcuch staje się doskonały (*ukończony) i nieprzerwaną Całością.

I wtedy należy zataczać Nowe Kręgi, Nowe Łańcuchy i tworzyć spójne Wszechświaty, aż najsłabsze Ogniwa odnajdą się w swojej Sile.

Wraz z Podniesieniem tej Ziemi zamyka się Wielki Krąg i nic nie ma większego znaczenia w Bycie niż to kiedy powrócą do Światła, powrócą do Stwórcy, powrócą do Bytu z którego zostały WYDECHNIĘTE Gwiazdy które wydawały się już stracone.

I Matka Ziemia jest taką Gwiazdą która teraz powraca i przez to zakłada Nowy Świat. Teraz zamyka się jeden Krąg i zaczyna Nowy.

Czy wiecie że gąsienica może się stać motylem w bardzo krótkim czasie, jednak zanim Człowiek dotrze w swoją boskość to potrzebne są Eony?

I ten „wieczny Przedział Czasu” właśnie się teraz skończył.
Wy zaczynacie Waszą Wieczną Podróż, teraz, ponieważ podnosicie się z Nieświadomości w Oświecenie.

Transformacja Człowieka zaczyna się w Ciemności, z małą szansą na „sukces”. Właśnie to czyni tą Egzystencję taką znaczącą. Albowiem tylko nieliczni są tak bardzo dojrzali aby tego dokonać i ta Transformacja kończy się w najlepszym przypadku Oświeceniem.

Od gada do żywego boga – jednak to służy jako przykład i jest dalekie każdej darwinowskiej teorii ewolucji, tak jak i wnioski tych Ludzi na temat zależności Życia są dalekie od Rzeczywistości.

W tym Przesłaniu ma być ukazana wartość, znaczenie i skala Waszego Życia na tej Ziemi. Ma być ukazane znaczenie każdej Jednostki z Was, Wy honorowane Istoty Ludzkie.

Podsumowując jest powiedziane:

To Bez-Czasowe rozszerza się w Nieskończoność i jest uwarunkowane przez Czas i Przestrzeń, ponieważ potrzebna jest Gąsienica aby stać się motylem.

W tym przykładzie leży Prawda Wszechświata.

My kochamy Was bezgranicznie,

ELOHIM

źródło: https://wolnaplaneta.pl