Obfitość tworzy się sama. PARAMAHANSA YOGANANDA

2012-10-20 14:14

Obfitość tworzy się sama. PARAMAHANSA YOGANANDA

Mistrz PARAMAHANSA YOGANANDA

Błogosławiony jest Świat, błogosławiona jest Ludzkość,
błogosławiona jest Droga, która dla tego Świata jest przesądzona.

Wszystko jest w Stwórcy, wszystko jest poprzez Stwórcę, wszystko podporządkowane jest Zasadom Stwórcy i poprzez to Tworzenia zdrowieją, rosną i stają się całkowite.

 

Ukochane Dzieci Ludzkie, zakotwiczcie się w Stwórcy, poświęćcie Stwórcy swoją całkowitą uwagę, zajmijcie się tylko tym aby służyć Stwórcy, a Stwórca położy Wam wszystko u stóp.

Odkryjcie ten Klucz Obfitości dla Was samych, abyście dzięki temu mogli otrzymać Życie wolne od zmartwień. Życie przez Stwórcę oznacza zagubienie się w Stwórcy i otrzymanie przy tym całkowitej orientacji w Życiu na Ziemi.

Koniec Chaosu, koniec Niepewności, koniec Rozdzielenia Wszystko-Jest-Jednym i Życie we Wszech-Jedności ze Stwórcą.

Wiele Żyć na Ziemi doznaje „porażki” bo przebiegają one bez połączenia ze Stwórcą i mają miejsce w Troskach, Cierpieniu i Niedostatku.

Ten kto ma Stwórcę, nie doświadcza ani Niedostatku ani Biedy, ten kto uwewnętrznił Stwórcę, jest samą Obfitością: jest Wieczną Świadomością bez życzeń, która wie, że jeśli jest pod opieką Stwórcy, to może wszystko kreować dla dobra Ludzkości i dla własnego dopełnienia.

Obfitość, Pieniądze, Dobrobyt, Bogactwo tworzą się same jeśli się weszło w Rzeczywistość Stwórcy.

Uwolnijcie się od każdej Myśli Niedostatku i wiedzcie że Stwórca dba o każde ze swoich Dzieci!

Oczekujcie wszystkiego, nic sobie nie życzcie!
Oto Tajemnica która przyciąga Obfitość niczym zniewalający zapach kwiatów który wysyła pszczoły w podróż.

Ja Jestem pośród Was, Dzieci Ludzkie, Ja zawsze byłem i wszystkim którzy za mną tęsknili przekazuję to Przesłanie:

U Twojego boku stoję jako Przyjaciel i Pomocnik, jako kochający Towarzysz Twoich kroków, aż odnajdziesz ostatnie Rozpoznanie! Ja Jestem Wszechobecny i Wszystko-Jednym ze wszystkimi Życiami – Ja działam na Świecie i poprzez Ludzi, Ja Jestem Wiecznym Służącym Miłości – Pokoju i Szczęścia.

PARAMAHANSA YOGANANDA

https://wolnaplaneta.pl/