Przeszłe i przyszłe jaźnie

2012-10-21 01:25

Przeszłe i przyszłe jaźnie

.

___________________________________________________

.

.

DL Zeta,  20 październik 2012

 Jesteśmy w momencie, gdy nie możemy już nawigować życia tak jak robiliśmy to w przeszłości.  W ostatnich latach, wystarczyło przechodzić przez życie z intelektem i rozumem, ale teraz zdecydowana fala zmian coraz bardziej utrudnia świadomemu umysłowi znalezienie punktów kompasu wśród chaosu tranzycji.  Czasami otwiera się okno do starych punktów odniesienia, a następnie zamyka się.  Jedyny sposób w jaki możemy odnaleźć drogę to puścić i zaufać mądrości i przewodnictwu naszego Wyższego Ja.Nasze Wyższe Ja wspomaga nas poprzez nasze przeszłe i przyszłe jaźnie.Nasze Wyższe Ja orkiestruje nam przewodnictwo i wglądy przez aspekty naszej świadomości z obu czasów, przeszłego i przyszłego.  Aspekty, które pomagają nam, chwila po chwili, to te, które posiadają odpowiedź na nasze kwestie i pytania obecnej chwili.  Przeszłe aspekty, które pomagają nam, są to często jaźnie z przeszłego życia z mistrzostwem w pewnym zrozumieniu.  Nasze przyszłe jaźnie to te aspekty, które istnieją na mocy naszych obecnych lekcji i intencji i znają przyszłość, którą tworzymy  naszymi obecnymi myślami, działaniami i zamierzeniami.

Kiedy widzimy siebie jako coś więcej niż tylko jako ograniczoną istotę w obrębie naszego świadomego umysłu, pozwalamy wszystkim naszym aspektom w czasie do współpracy z nami.  Ta asysta od innych aspektów naszej istoty wzmacnia nas, gdy nawigujemy czasy tej tranzycji, gdzie jedynymi mapami drogowymi, które mają zastosowanie to te wyryte w naszej podświadomości.

Pliki do pobrania w stanach śnienia dostarczają kody i klucze do nowego czasu.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy pliki do pobrania w stanach śnienia będą zawierać sygnatury energetyczne, które dostarczą każdemu z nas kody i klucze potrzebne do nawigacji tego przejściowego czasu.  Stany śnienia są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek i gotowość do pracy z nimi pozwoli nam przedostać się przez każde pozorne bariery i ograniczenia, które się zaprezentują.

Zdolność do zapamiętywania, rejestrowania i interpretowania snów jest teraz pomocna, ale nie tak bardzo istotna.  Ten świadomy proces przyspiesza naszą ekspansję do nowego czasu.  Jednakże tak długo, jak będziemy słuchać naszych intuicyjnych przeczuć i zwracać uwagę na bodźce i zainteresowania, które sączą się do naszego świadomego umysłu, będziemy otrzymywać informacje zawarte w plikach do pobrania.  Ustawienie intencji, aby powitać tę informację otworzy drzwi do tych pobrań.

Żywe sny mogą się pojawić

Niektórzy mogą teraz otrzymywać wyraziste sny, widząc siebie w okolicznościach dziwnych i tajemniczych i z nieznanymi przyjaciółmi w obecnym życiu.  Zasłony pomiędzy wymiarami się przerzedzają, co pozwala nam odwiedzać przeszłość, przyszłość i równoległe linie czasowe w naszych stanach śnienia.  Wielowymiarowe podróże są najbardziej dostępne, gdy nasz świadomy umysł śpi i nasza świadomość wędruje do naszej podświadomości, która jest naszą bramą do wszechświata i poza nim.

https://lightworkers.org/channeling/169747/navigating-new-time-through-dream-downloads-and-dimensional-travels

Przetłumaczyła Krystal