Seksualność.

2012-10-27 02:50

Seksualność. PARAMAHANSA YOGANANDA

 

Dzieci Jednego Pana, któremu wszyscy służymy
i poprzez którego wszyscy się udoskonalamy – w Wieczność.

 

Pokój jest w Ludziach; gdy Energia Życia płynie wolno (*bez przeszkód), gdy połączyły się wszystkie części Istoty, gdy przestały egzystować „dobre” i „złe” /części/.

Zacznijcie zwracać swoją uwagę na Waszą seksualną Siłę. W nowej Wolności, w pełni Miłości, przyjmując ją niezależnie od tego jak czujecie, niezależnie od tego co się ukazuje, niezależnie od tego co chcecie poprzez to doświadczyć.

Pozostańcie wolni od wszystkich osądów, pozostańcie wolni od każdego uczucia winy, pozostańcie wolni od każdego fałszywego wstydu i już dłużej nie zamykajcie się przed tym aby przeżywać Waszą Seksualność: ją przyjąć i w Miłości wyrazić.

Jeszcze zanim będziecie mogli być Mistrzami wszystkich Waszych Strumieni Energetycznych, musicie zapoznać się z pojedynczymi Energiami i zawrzeć z nimi Pokój.

I dlatego przyjmijcie to, co Wam się pokaże, zanim zobowiążecie się Wiecznemu Prawu by wszystko stawało się w Miłości, by wszystko mogło służyć Całości. Wtedy nie możecie pójść niewłaściwą drogą i możecie żyć, kochać i być – w Wolności o której do dzisiaj nawet nie myśleliście.

Transformacja seksualnej Energii będzie możliwa wtedy gdy ta Siła w Was będzie Wam zaufana i gdy będziecie z nią w Pokoju – przed tym panuje ciągła walka między tym co jest dozwolone a co jest zakazane.

Ten Poziom Seksualności może być teraz całkowicie wyczerpany (*tu: w sensie „pusty”) i przy tym istnieje tylko jedna norma: aby wszystko działo się w Miłości.

Jeśli jest Wam zaufana (*znajoma) Wasza Seksualność, to znaczy iż zawarliście Pokój z wyjątkowością Waszych seksualnych odczuć i potrzeb – że całkowicie ją przyjęliście – wtedy w Ludzkiej Istocie powstaje wewnętrzna cisza i zaprawdę boski Pokój.

Wtedy w Człowieku panuje boski Pokój kiedy uwolnił on swoje seksualne Energie. Pierwszy stopień do ostatecznej Wolności jest osiągnięty wtedy, gdy przyjmiecie się takimi jakimi jesteście – jako czysta seksualna Istota która poprzez to jest zdolna do boskich doświadczeń.

Na Końcu Waszego Bytu na Ziemi uwalnia się również Seksualność i przeciwne Bieguny zlewają (*łączą) się razem, jednak zanim się to stanie należy bezwarunkowo w Radości i Miłości przyjąć Waszą Biegunowość.

Jeśli odcinacie się od seksualnej Energii, to w ten sposób przecinacie Wasz Strumień Życia.

U wielu Ludzi zaczyna się teraz Proces podczas którego transformowana będzie seksualna Siła i Ci Ludzie są prawdziwymi Mistrzami swojego JA. I wielu Ludzi jest na drodze do tego, albowiem 5 Poziom Wymiaru Bytu szykuje dla Was wiele, również spełnioną, szczęśliwą i obiecującą „Seksualność” – ciągłe Bycie-Jednym z całym Życiem.

YOGANANDA, ten PARAMAHANSA
Uczcie się, uczcie się kochać siebie samych.
Przyjmijcie te Nauki – Ja kocham Was bezgranicznie.

www.lichtweltverlag.com

 

 

źródło: https://wolnaplaneta.pl