Wywiad z Kobrą - 26 maja 2016

2016-06-03 17:29


.

Starzenie się i śmierć po W. - Egyptair - Linie ley -  Cykle ewolucji -  Zakładnicy -  Angela Merkel - Uchodźcy w Europie - Jezus - Negatywność w ewolucji -  Wymiary - Shiva - Prawo Karmy - Płaszczyzna Eteryczna, Astralna, Przyczynowa, Mentalna i Sat Nam - Wzmożone chorowanie -  144,000 - Niebieski Klejnot i więcej

.

Richard -  Czy możesz oszacować procentowo ilość planet, które posiadają formy życia 3 wymiaru?

KOBRA -  Powiedziałbym może 10% lub 20% systemów gwiezdnych w galaktyce posiada planetę, która ma warunki do życia.   Nie mówię o humanoidalnym typie, ale o każdym.

Lynn -  Kobra, powiedziałeś, że Wydarzenie oczyści pierwotną anomalię co spowoduje natychmiastową zmianę wszystkich istot i samej Ziemi i rozpocznie proces Wzniesienia.  Powiedziałeś również, że zanim sieć, która ich wspiera, zostanie kompletnie zdezaktywowana, nasze implanty odnawiają się każdego dnia.  Więc, czy pierwotna anomalia jest oczyszczana kiedy doświadczamy ciemności i świadomie decydujemy się wybaczyć jej i pokochać ją?

KOBRA -  Każdy świadomy akt, który podejmujemy, oczyszcza jeden aspekt pierwotnej anomalii. Każdy pozytywny akt oczyszcza jeden aspekt pierwotnej anomalii.

Richard -  Kobra, czy to prawda, że rasy pozaziemskie i podziemne cywilizacje wychodzą na powierzchnię od czasu do czasu i przedstawiają się jako bogowie lub wzniesieni mistrzowie?

KOBRA -  Nie, to nieprawda.

Richard -  Czy możesz opisać jak przejście, które nazywamy obecnie śmiercią zmieni się po Wydarzeniu?

KOBRA -  Będzie o wiele więcej zrozumienia.  Wszyscy zrozumieją ten proces i będą wiedzieli, gdzie zmierzają.  Nie będzie strachu związanego z tym procesem.

Lynn -  Ostatnio powiedziałeś, że wszystkie pozostałe wszechświaty zjednoczyły się w jeden.  Co miałeś na myśli?

KOBRA -  To znaczy, że ten wszechświat przeszedł proces integracji, proces unifikacji, gdzie wszechświaty zespoliły się i przez to zespolenie, wyższa świadomość, wyższe zrozumienie i wyższa ewolucja została osiągnięta.

Lynn -  Czy wszystkie poziomy wymiarów zawsze obecne są w stworzeniu?

KOBRA -  Tak.

Richard -  Czy Wingmakers (Twórcy Skrzydeł) to Centralna Rasa, o której wspomniałeś w ostatnim wywiadzie?

KOBRA -  Tak.

Lynn -  Czy prawdą jest, że po Wydarzeniu ludzkie ciała 3 wymiaru nie będą się już starzeć i umierać jak dotychczas?

KOBRA - Ludzi wciąż będzie dotyczyć proces starzenia, ale będzie to o wiele łatwiejsze i pojawią się technologie, które w znacznym stopniu wspomogą odwrócenie tego procesu.  Więc Wydarzenie nie jest końcem wszystkiego.  Nie będzie to nagła cudowna zmiana.  Będzie to początek procesu, którego rezultatem będzie lepsza egzystencja dla wszystkich.

Richard -  Kobra, czy możesz pomówić o MS804 linii Egyptair, który "zniknął z radaru" nad Morzem Śródziemnym w zeszłym tygodniu?

KOBRA - Uwikłane były w to pewne frakcje z Izraela i innych krajów, które chciały stworzyć konflikt.  Mieli nawet pewne nadzieje, że wzniecą międzynarodowy konflikt lub wojnę, ale oczywiście te nadzieje były złudne.

Lynn - Kobra, czy możesz powiedzieć nam czym są linie ley?

KOBRA -  Linia ley jest strumieniem energii.  W większości przypadków, eterycznej lub plazmowej energii, która płynie jak rzeka przez sieć energetyczną planety.  Linie ley są jak żyły energetyczne, które niosą energię przez ciało energetyczne Ziemi.  Linie ley w większości przypadków są eterycznymi i plazmowymi biegunami pomiędzy dwoma punktami wirów, gdzie linie siatki są także takie same.  W innym kontekście, dla przykładu, życie w wyższych płaszczyznach stworzenia i także przepływ energii przez linie sieci jest nieco inny.

Lynn -  OK.  Czy linie ley są powiązane z wirami?

KOBRA -  Tak, oczywiście.

Richard -  Co to jest cykl w odniesieniu do ewolucji planetarnej?

KOBRA -  Istnieje wiele kosmicznych cykli i ewolucji planet... Skala ewolucji liczona jest w miliardach lat.  Jest wiele pomniejszych cykli w obrębie cyklu.  Mamy dla przykładu 225 milionowy galaktyczny cykl.  Jedna galaktyczna rotacja i wszystkie planety w galaktyce synchronizują się z tym galaktycznym cyklem, rozwojem geologicznym planet.  Jest to połączone z galaktycznym cyklem.

Richard -  Co określa ewolucyjny cykl planety?

KOBRA -  Jak już powiedziałem jeden aspekt to galaktyczny cykl, innym aspektem jest zachowanie i ewolucja słońca, podwójnej gwiazdy lub mnogich gwiazd w danym systemie słonecznym gdzie ta planeta jest zlokalizowana i istnieją również kosmiczne prądy, które wpływają na ewolucję planety.

Lynn -  Czy politycy mogą się pojawiać jako klony?

KOBRA -  W zasadzie istnieją klony umieszczone w określonych lokalizacjach jako zamienniki, jednak politycy są prawdziwi i nie są to klony.  Narodzili się jako istoty Drako w ludzkich ciałach.

Richard - Wspominałeś o zakładnikach lub niewolnikach na innych planetach w naszym systemie słonecznym i wszechświecie.  Jak wygląda postęp wyzwalania tych zakładników?

KOBRA -  Sytuacja w naszym systemie słonecznym znacznie się poprawiła. Ilość zakładników jest znacznie mniejsza, ale na powierzchni Ziemi cała populacja służy niewolniczo w pracach od godz. 5 do 9.  Nie jest to tak ciężki żywot jak w przypadku niewolnictwa w czasach Rzymu, ale wciąż istoty ludzkie nie są wolne i jest czas by wyzwolić planetę.

Lynn -  Kobra, pojawiła się wzmianka, że Angela Merkel jest córką Hitlera.  Czy możesz to potwierdzić?

KOBRA - Tak, jest powiązana z tą istotą.

Lynn -  Czy Angela Merkel jest klonem, Reptylianem czy czymś innym?

KOBRA -  Ona nie jest klonem, jest  reptyliańskim, drakońskim, ludzkim hybrydem zinkarnowanym w ludzkim ciele.

Lynn -  Dlaczego rządzi ona Niemcami i czy możesz powiedzieć nam coś więcej o niej?

KOBRA - Po prostu ponieważ Iluminaci umieścili ją na tej pozycji.  Istnieje silny ruch oporu w Niemczech przeciwko jej działaniom i miejmy nadzieję, że nastaną zmiany w Niemczech.  Na pewno będą miały miejsce zmiany po Wydarzeniu z tym związane.

Richard -  Kobra, jak wygląda postęp jeśli chodzi o sytuację uchodźców w Europie?

KOBRA -  Napływ uchodźców do Europy został znacznie zmniejszony i siły Światła rozwiązują problem infiltracji, ponieważ to nie są jedynie uchodźcy.  Niewielki procent tych ludzi to właśnie członkowie sił ciemności.  Siły światła zidentyfikowały ich i powstrzymują 99.99% ich działań.

Richard -  Kobra, czy kraje mogą odesłać uchodźców tam skąd przyszli?

KOBRA -  To zależy od ich decyzji i wpływów kabała w tych krajach.  Ten proces równoważenia sytuacji będzie całkowicie rozwiązany jedynie po Wydarzeniu.

Richard -  W naszym ostatnim wywiadzie powiedziałeś, że Jezus myślał, że zmiana świadomości będzie miała miejsce w jego czasie, 2000 lat temu.  Jaki rodzaj wiedzy chciał przekazać by wprowadzić tę świadomość dla mas?

KOBRA -  Nie chodzi tutaj o wiedzę ale o obecność miłości.  To jest jego wiadomość i to będzie jego wiadomością po Wydarzeniu.

Lynn -  Czy Jezus medytował?

KOBRA -  Tak

Lynn - Czy nauczał on różnych praktyk medytacji?

KOBRA - Tak, wybrane grupy jego uczniów.

Richard -  Wielu ludzi twierdzi, że jest to konieczne dla ewolucji by doświadczyć negatywności, zgodzisz się z tym?

KOBRA -  Absolutnie się nie zgadzam.  Te nauki zostały szerzone przez archontów, aby zniewalać ludzi.  W żadnym wypadku nie jest to konieczne i wręcz jest to szkodliwe dla rozwoju.

Lynn -  Kobra, czy inne gatunki na innych planetach, które rozumieją genetykę i tworzą życie sprowadzą życie na Ziemię?

KOBRA -  Tak, bardzo zaawansowane gatunki tworzyły formy życia i planeta Ziemia niegdyś była kluczowym punktem ich eksperymentu.

Richard -  Kobra, czy możesz proszę wyjaśnić jak działają wymiary?  Jak wiele jest wymiarów?  Jak świadomość jest połączona z wymiarami?

KOBRA -  Wymiary są opisem stanów wibracji materii.  Materia i duch są dwoma aspektami tej samej rzeczy i tego samego pola energetycznego. I jeśli to pole energetyczne zostanie jeszcze bardziej zagęszczone otrzymamy fizyczną materię, którą pewni ludzie nazywają 3 wymiarem i jeśli zostanie rozrzedzona mamy 4 wymiar eteryczny i astralny. Jeśli zostanie rozrzedzona jeszcze bardziej mamy 5 wymiar mentalny i ten proces może trwać dalej, dopóki nie dojdziemy do absolutnie rozproszonej materii ducha, która jest absolutnie połączona ze Źródłem. I istnieje wiele manifestacji Jedności.

Richard -  Jak ewolucja ducha odnosi się do wymiarów i świadomości?

KOBRA -  Wymiary są jedynie placem zabaw, ponieważ są przestrzenią do ekspresji, możliwymi sposobami manifestacji świadomości lub Źródła.  Ewolucja ducha nie jest określona przez wymiary.  Jest określona poprzez poziom zjednoczenia ze Źródłem i ten poziom integracji może manifestować się w każdym wymiarze.

Lynn -  Czy są lub istnieli ludzcy uzdrowiciele na Ziemi, którzy potrafili leczyć każdą chorobę, dolegliwość fizyczną a nawet powodować odrost kończyn?

KOBRA -  Istniało wiele wzmianek o takich uzdrowicielach, ale jedyni uzdrowiciele, którzy potrafili to uczynić to wzniesione istoty i wzniesione istoty bardzo rzadko manifestowały swoją obecność w fizycznym wymiarze na Ziemi.

Richard -  Czy prawdą jest, że Jezus był w stanie uzdrawiać?

KOBRA -  Tak, był w stanie uzdrawiać całkiem dobrze.  Miał wsparcie bardzo zaawansowanej technologii pozaziemskiej, więc nie był to tylko on, był to wspólny projekt naszych gwiezdnych braci i sióstr.

Richard -  Więc nie miał on rzeczywiście tej zdolności kiedy przybył tutaj.  Nauczył się jej w czasie swojej inkarnacji?

KOBRA -  Tak, nauczył się jej w czasie swojej inkarnacji.  Miał wsparcie.

Richard -  Czy możliwe jest dla przeciętnego człowieka uzdrawiać w taki sposób jak on?

KOBRA -  Jest to możliwe dla każdego, kto poświęci swoje życie na ten cel, ale wymaga to czasu i praktyki.

Richard -  Czy jest możliwe by ludzie przywracali do życia zmarłe zwierzęta?

KOBRA -  Jest to możliwe, jeśli nie minęło zbyt dużo czasu od śmierci i jeśli źródło, które spowodowało odejście zostało usunięte.  Wtedy dusza zwierzęcia może w pewnych określonych warunkach powrócić do ciała.

Lynn -  Jacy byli ludzie na Ziemi przed pojawieniem się anomalii lub ciemności?

KOBRA - Był to raj na Ziemi i wszystkie legendy, z wielu, wielu plemion i grup etnicznych na całej planecie pamiętają ten czas.  Egzystencja ta  była bez wielkiego cierpienia, bez konfliktów, których doświadczamy w dzisiejszym wieku.

Richard - Kobra, kim jest Shiva?  I czym jest jego połączeniem z tym Wszechświatem?

KOBRA - Shiva jest jednym ze Stwórców.  Powiedziałbym, Stwórców z czasu stworzenia tego systemu słonecznego i stworzenia pewnych aspektów galaktyki.  I celem tej Istoty było stworzenie pewnych aspektów kreacji, nauczyć się poprzez to stworzenie i wtopić to stworzenie z powrotem w Źródło.

Richard -  Kobra, czy możesz wyjaśnić początek, cel i wagę Praw Karmy?

KOBRA -  Odpowiadałem na to pytanie już wiele razy.  Prawo Karmy jest sztucznym tworem, który został stworzony przez archontów, aby kontrolować i zniewalać duchowo stworzenia, istoty w tej kwarantannie i popularnym wyjaśnieniem Prawa Karmy jest fakt, że cokolwiek zrobisz pojawią się konsekwencje w taki czy inny sposób.  Jest to zniekształcona interpretacja Prawa Manifestacji.  Oczywiście twoje czyny mają konsekwencje, ale nie jest prawdą, że doświadczamy teraz pewnych, złych rzeczy, ponieważ zrobiliśmy coś w jednym z naszych ostatnich żyć.  Doświadczamy złych rzeczy, ponieważ ta planeta jest okupowana i ktoś robi te złe rzeczy.  I musimy wyzwolić tę planetę, aby te rzeczy się już nie wydarzały.

Lynn -  Kobra, czasy w których żyjemy, czy jest to koniec 'cyklu', czy jest to czas całkowitego resetu całego Wszechświata?

KOBRA -  Jest to koniec cyklu.  Nie jest to absolutny reset Wszechświata, ale powiedziałbym restrukturyzacja pewnych aspektów Wszechświata.  Jest to restrukturyzacja pierwotnej anomalii, która jest istotną częścią kosmicznej ewolucji, ale nie jedyną jej częścią.

Richard -  Czy możesz opisać czym są płaszczyzny astralne i eteryczne i jak są używane?

KOBRA - Eteryczna Płaszczyzna to płaszczyzna energii.  Jest to miejsce, gdzie wrażliwi ludzie odczuwają wszystkie te energie, odczuwają je w Eterycznej Płaszczyźnie.  Jest to płaszczyzna naszych czakr, naszych Nadi, naszego pola energetycznego.  Płaszczyzna Astralna jest płaszczyzną naszych emocji, naszego emocjonalnego ciała i jest to płaszczyzna, który zazwyczaj odwiedzamy, kiedy śpimy.

Lynn -  Czym jest Płaszczyzna Przyczynowa?

KOBRA -  Płaszczyzna Przyczynowa jest wyższą płaszczyzną mentalną.  Jest to płaszczyzna archetypów, z których nasz fizyczny świat i wszystkie inne światy zostały stworzone.

Richard -  Kobra, możesz opisać dla nas Płaszczyznę Mentalną?

KOBRA -  Płaszczyzna Mentalna jest płaszczyzną form myślowych idei.  Po tym jak umieramy i po tym jak przechodzimy przez Płaszczyznę Eteryczną i Astralną przez pewien czas, spędzamy również pewien czas w Płaszczyźnie Mentalnej.   Jest to tak zwany raj pomiędzy dwoma wcieleniami.

Richard -  Wiem również, że istnieje spokój, gdzie twoja wyobraźnia jest tworzona lub twoje myśli gdzie możesz manifestować.

KOBRA -  Zgadza się, dokładnie.

Lynn -  Czym jest Płaszczyzna 'Sat Nam'?

KOBRA -  Niektórzy ludzie opisują to jako płaszczyznę prawdy. Część ludzi nazywa go Buddyjską Płaszczyzną, Duchową Płaszczyzną lub 6 wymiarem. Jest to płaszczyzna czystej Miłości i Światła.

Lynn -  Żelazo jest ważnym składnikiem naszej krwi. Czy zmieni się to kiedy wkroczymy w złoty wiek?

KOBRA -  Zmieni się to kiedy osiągniemy pewien poziom częstotliwości wibracyjnej, ale jeszcze tam nie dotarliśmy.

Richard -  Pytanie:  Dlaczego tak wielu ludzi jest chorych cały czas. Byłem chory przez kilka dni, poczułem się lepiej i tydzień później sytuacja się powtórzyła.  Trwa to od kilku lat.  Chodziłem do lekarzy, wielokrotnie zażywałem antybiotyki i nigdy się to nie poprawiało.  Ćwiczyłem i jadłem zdrowo.  Dziwną rzeczą jest, że wielu ludzi ma podobnie.

KOBRA -  Podstawowym powodem jest anomalia plazmowej płaszczyzny, która przechodzi intensywne oczyszczanie przez kilka ostatnich lat, więc zatrucie plazmą, powiedziałbym, jest głównym powodem dla większości chorób na tej planecie.  Sytuacja jest o wiele gorsza niż kilka lat temu.  I musi zostać ona oczyszczona kompletnie zanim pewne stany będą w pełni uzdrowione.

Lynn - Zastanawiam się z bogatą wiedzą Kobry, czy wiedziałby czy konopie (lub marihuana) pochodzą z Ziemi czy zostały sprowadzone z innej planety?

KOBRA -  Zostały sprowadzone dawno temu z innego miejsca.

Lynn -  Może tez inne rośliny jak Aloes, który posiada znakomite właściwości lecznicze, zostały sprowadzone?

KOBRA -  Tak, oczywiście.

Richard -  Kobra, czy prawdą jest to, co Zeta mówią, że planeta X nadejdzie i spowoduje przebiegunowanie?

KOBRA -  Nie, w żadnym wypadku.

Richard -  Kobra, jaki mniej więcej procent populacji Ziemi osiągnie Wzniesienie?

KOBRA -  Nie odpowiem na to pytanie z różnych powodów, #1 wchodzi tutaj w grę wolna wola i nie chcę ograniczać ludzkiej wolnej woli do określonego procentu. #2 nawet jeśli znałbym odpowiedź na to pytanie, byłaby to tajna informacja.

Lynn -  Po Wydarzeniu jak długo zajmie przejście z obecnego systemu pieniężnego do sprawiedliwego systemu finansowego?

KOBRA -  W rzeczywistości przejście będzie bardzo szybkie.  Po Wydarzeniu, powiedziałbym będą  1-2 tygodnie, kiedy banki będą zamknięte i kiedy zostaną ponownie otwarte będziemy mieli o wiele bardziej sprawiedliwy i zrównoważony system finansowy, ponieważ jest on już teraz w trakcie przygotowań.  Następnie będziemy mieli pewien okres przejścia, gdzie wyniesiemy się ponad potrzebę posiadania systemu finansowego, kiedy zaczniemy zdawać sobie sprawę, że mamy technologię do produkcji i materializacji wszystkiego czego zapragniemy na fizycznej płaszczyźnie.  Pieniądze staną się przestarzałe.

Lynn -  Następne pytanie jest z grupy Prepare for Change w Japonii. Chcieliby wyjaśnienia o liczbie 144,000.  Jest wspomniana w Biblii, historii Sanat Kumary, masy krytycznej i w wielu innych miejscach.  Dlaczego akurat ta liczba, Kobra?

KOBRA -  12 x 12 x 1000.  Jest to symboliczny numer, który posiada bardzo silne znaczenie w świętej geometrii i jest to również ilość ludzi wybranych, dusz, które w pewnych określonych punktach wkroczą w tę planetarną kwarantannę i zmienią ją.  Jeden, powiedziałbym mały procent tych ludzi już się przebudził do swojej misji i coraz więcej ich się przebudzi w przyszłości.

Richard -  Jak inne rasy nazywają ten Układ Słoneczny i naszą planetę?

KOBRA -  Każda rasa i cywilizacja ma swoje własne nazwy dla tego systemu słonecznego i tej planety.

Richard -  Jak Plejadianie nazywają tę planetę i system słoneczny?

KOBRA -  Nazywają tę planetę Niebieskim Klejnotem.

KOBRA -  Niebawem odbędzie się konferencja Wzniesienia na Krecie.  W rzeczy samej rozpoczynamy pod koniec następnego tygodnia i oczywiście zapraszam wszystkich do uczestnictwa.  Będzie to bardzo interesujące. Będzie to następny krok po konferencji w Szwajcarii. Jak powiedziałem w ostatnim wywiadzie, sprawy stają się ciekawsze w maju i to oczywiście odzwierciedla nadchodzące nowe energie, także każdy jest mile widziany.

Lynn -  Dziękuję ci bardzo.  Na zakończenie chciałabym podziękować całemu zespołowi, który umożliwił powstanie tego wywiadu:

Danell, za jej biegłość transkrypcji,

Mojemu współ-wywiadowcy - Richard,

Aaron - za dźwięk

Untwine za modulację & edycję

-

Streszczenie transkryptu przetłumaczył black butterflies, redakcja i edycja Krystal


https://prepareforchange.net/2016/05/31/05-26-16-cobrapfc-may-interview