Zmiany i Przesunięcia. CENTRALNE SŁOŃCE

2012-10-28 14:10

Zmiany i Przesunięcia. CENTRALNE SŁOŃCE

 

W polu widzenia tego Czasu „Starzy Gracze” którzy nie chcą ustąpić występują teraz na pierwszy plan. Teraz, kiedy Nowe niepowstrzymanie
przepycha się w Życie.

 

Będzie widoczne to, co do dzisiaj pozostawało niewidocznym, zostanie rozpoznane to, co do dziś nie było dla Was rozpoznawalne, prześwietlone zostaną te związki na których do dziś opierał się Świat. I tam wiele się pokazuje, lecz z nich (*związków) niewiele pozostanie.

Tak, Wy Synowie Ludzcy, tak, Wy Córki Jednego Stwórcy, tak hołdowane jest Czasowi, tak  rozwojowi Ludzkości zadość uczynione i tak odpowiada to Boskiemu Planowi.

Dziś chcemy się stawić Tematowi który niepokoi wielu Ludzi i ponownie chcemy go tak naświetlić, by nadeszło zrozumienie i pozostało Zaufanie.

Temat:
Zmiany i Przesunięcia!

Z tym Tematem należy umieć się obchodzić, należy go usystematyzować w odpowiedni kontekst. Do tego należy wkroczyć w sposób działania Rzeczywistości poza Czasem, z dala od Przestrzeni.

Po pierwsze: Zmiany są obecnie na porządku dziennym!

Przesunięcia są tak naturalne, jak naturalnym jest że ten Świat ulega Przemianie. Jednak zanim Wydarzenia wejdą w Czas i się zamanifestują „przemija czas” i Wasza Cierpliwość w linearnym postrzeganiu Waszego Życia będzie wystawiona na próbę.

Zmiany i Przesunięcia mają miejsce przede wszystkim z jednego powodu: ponieważ Ludzie samodzielnie mają wpływ na Nową Rzeczywistość i za pośrednictwem swojej Siły – tej która będzie wolna w ich Sercach – tworzą Nowe Rzeczywistości.

To oznacza że Dzień po Dniu pojawiają się Nowe Potencjały i one wszystkie wpływają do jednego wspólnego Procesu. Duchowy Świat wraz z Wami szuka najlepszego Momentu dla każdego z Wydarzeń z uwzględnieniem aktualnych Potencjałów. To wnosi do Przemiany ogromną dynamikę i mało z tego jest przewidywalne w swoich szczegółach lecz ten „Duży Łuk” pozostaje zawsze tym jednym: bazuje na fakcie iż Ziemi czynione jest Dobro.

Przesłania tego Czasu które możemy przesłać przez różnorodne Kanały pokazują najbardziej prawdopodobne Potencjały i pokazują Drogę, kierunek. Jednak jakie „zakręty” weźmie sama Droga nie jest tak dokładnie przewidywalne i nie można ich oznaczyć.

 

Wolna Wola Ludzi działa do Końca Czasu!

 

Na to należy ZAWSZE wskazywać, nawet jeśli niektóre uczynki nie będą już dopuszczone. W Wielkim Łuku Życia na Gaia TERRA Xx Wolna Wola Człowieka pozostaje NIENARUSZALNA.

 

Wyobraźcie sobie proszę Związek Partnerski. Związek między dwojgiem Ludzi lub wieloma Ludźmi, rodzinę lub team w firmie. Te Związki pozostają żywe i otwarte, ciekawe i pulsujące jeśli cały czas i w dowolny (nie „narzucany”) sposób reaguje się w nich na wyzwania pokazujące się każdego dnia.

Rutyna, skostniałość i kondycjonowanie są Śmiercią dla każdego Związku, mimo tego że również i takie Związki mają racje bytu – mianowicie wtedy gdy chodzi o emocjonalne „bezpieczeństwo” w Strukturze takiego Związku.

To jest baza, to jest pierwotne Zaufanie w wybór (decyzję), jednak ponad tym należy unikać każdego „bezpieczeństwa” i codziennie zdobywać się na „bycie razem” z innymi.

Wiedzcie iż Człowiek w takim właśnie otoczeniu codziennie odkrywa się na nowo! Na to należy reagować i to potrzebuje codziennych, nowych decyzji (*wyborów) i rzadko to co było wczoraj dobre, dobre jest również i dziś. Każdą zmianę Człowieka należy rozpoznać i należy na nią reagować.

Wiele „Związków” nagle się kończy. Często nie wiedziało się rano że wieczorem wszystko będzie inaczej.

Taki jest bieg Rzeczy i Wasz Duch wiecznie jest niezmienny.

Przenosząc to na Kolektyw i przenosząc na Przemianę oznacza to że codziennie należy na nowo zobaczyć co JEST, niewinnie spojrzeć na Życie, zadecydować na nowo i na podstawie tego faktu będą tworzone Wydarzenia które dzięki temu będą mogły się zamanifestować.

Przemiana jest Procesem ciągłej przemiany (*zmiany). Dlatego właśnie mowa jest o „Przemianie”, lecz do teraz postrzegaliście to jako coś bardzo statycznego.

Następnie trzeba zwracać uwagę na to, że Duchowe Poziomy Światła – i to niezależnie od tego do jakiego Poziomu Światła należą – współdrgają (współwibrują) z Rzeczywistością którą Wy sami tworzycie, a więc możliwe jest zawsze tylko to, co już sami w sobie uczyniliście możliwym. Wtedy wspomagamy Was w szerokim zakresie, wtedy możemy wnosić w nią swój udział.

Następnym Punktem w tej Fazie Podniesienia jest fakt, że coraz większa Was ilość jest doprowadzana do samo-odpowiedzialności i do swojej Mocy. Coraz częściej jest Wam przypominane o tym, że przede wszystkim od Was samych zależy zmiana okoliczności na Ziemi.

Dlaczego jest właśnie tak, po tym jak przez dziesięciolecia było Wam mówione że Duchowe Poziomy Światła będą ingerować aby sprawy na Ziemi przywrócić do Boskiego Porządku?

W ubiegłych dziesięcioleciach  byliście szkoleni, przekuwani i doprowadzani do samo-zaufania! Intensywnie Wam w tym towarzyszyliśmy i byliście przywiązani do Pępowiny Światła.

Teraz ta Pępowina została przecięta, Wy sami stoicie mocno na nogach, szkolenie przynosi owoce i możecie Wasze Życia wziąć samodzielnie w Wasze ręce. Wy sami możecie dokonywać Rzeczy, które należy na Świecie uczynić. W tym Miejscu Struktura przesunęła się i potrzebnych jest mniej naszych interwencji, mniej niż wydawało się to potrzebnym przed laty.

Te wielkie kroki w Rozwoju które już postawiliście pociągają to za sobą i to umożliwiają. Również i tutaj zostało wykreowane wiele zostało wykreowane z tego co przed laty wydawało się niemożliwe.

Niemniej jednak My będziemy dalej czynić naszą pracę i co poniektóre może być dokonane tylko przez nas, jednak jest to ta mniejsza część, ponieważ każda zmiana leży w Waszych rękach i rodzi się w Waszych Sercach.

Ostatecznie należy również pomyśleć nad tym, że Ciemnym odebrana jest moc – tak jak już wielokrotnie zostało to przekazane – jednak oni działają jeszcze pomimo „obciętych skrzydeł” aby nie dopuścić do Przemiany. Jeszcze zanim te Ciemne Siły zostaną CAŁKOWICIE zastąpione, należy postępować krok po kroku do przodu i brać poprawkę na niektóre decyzje Ludzkości i samego Człowieka.

Gdy My zarządzamy aby Ciemni zostali zabrani oznacza to że ten Proces zaczyna się od tego momentu, lecz nie oznacza to że wszystko jest natychmiast widoczne!

Zrozumcie to: jeszcze zanim coś dotrze do Czasu, potrzebuje jeszcze „trochę czasu” albowiem wpierw musi to utorować sobie Drogę do Waszej Rzeczywistości przez Poziomy Bez-Czasowe i Bez-Przestrzenne.

Jedno powinno się tutaj wyklarować i o to właśnie chodzi:
TO CO JEST OGŁOSZONE – TO MA MIEJSCE!
Nawet jeśli zmieniają się pojedyncze szlaki, to Droga pozostaje tą samą która prowadzi do Nieba.

Oczekujcie od nas wszystkiego! Wy macie wszystko otrzymać, jednak przede wszystkim oczekujcie wszystkiego od Was samych, aby wszystko się spełniło tam, gdzie kieruje Was tęsknota Waszych Serc.
„TERAZ” jest dostępne tylko dla tych którzy potrafią poruszać się z dala od tego Kontinuum, dla tych którzy posadowili swoją Świadomość w Wieczności, z dala od Czasu.

Cierpliwość jest wielkim Zadaniem dla Człowieka, albowiem dopiero z dala od Czasu zaczyna się TERAZ – i przebudzona Świadomość jest zawsze w tym TERAZ obecna.

W Bokiej Wszechmocy,
w boskiej Wszechmiłości,
w boskiej Wszechobecności,

CENTRALNE SŁOŃCE

źródło: https://wolnaplaneta.pl