Tworzenie i Fizyczna Transformacja

2012-11-03 15:59

Tworzenie i Fizyczna Transformacja

Image by Ute Posegga-Rudel, Copyright © 2012

Moi przyjaciele!

Jeśli pracujecie z ” Multilevel Healing” wideo “(a następnie w” SpiritualRapture ” wideo) głęboki kryzys uzdrowienia może wam się przydarzyć. To może zawierać nietypowe objawy fizyczne, ale również tak zwane” objawy Wzniesienia”.

Narzędzia w tych filmach, zwłaszcza w pierwszym filmie, wybór świętej geometrii, afirmacje i częstotliwości Solfeggio, – wszystkie nieodłączne składniki Boskiego Tworzenia -, mają tendencję do przywracania porządku Bożego w całym systemie ciała, umysłu i emocji, podczas gdy są one dostosowane do oryginalnego Odcisku Boskiej Kreacji i Boskiej Świadomości, którą jesteście.

Nie możemy lekceważyć znaczenia ciała fizycznego i jak potężne jest! W pewnym sensie to ciało definiuje nas jako ludzi, gdyż jest to nasz instrument doświadczania. Dopóki nie rozumiemy tego w pełni nie możemy wrócić do samego Źródła.

W zakresie procesu uzdrawiania, możemy dojść do prawdziwego zrozumienia ogromnej mocy przyrodzonej regeneracji i samouleczenia, które ciało fizyczne posiada.
Skoro tylko “tłumienie” naturalnych, przez Bóg danych, procesów twórczych jest uwolnione, ta wrodzona zdolność ciała fizycznego zaczyna się natychmiast rozwijać.

Jednego ranka, jak w tak wielu porankach, obudziłem się, a całe moje ciało drgało w bardzo nieprzyjemny i niepokojący sposób. I choć miałem świadomość, że miało to związek z transformacją fizyczną, czyli jak doświadczałem dzień przedtem nowego pobierania kodów “Wzniesienia”, zastanawiałem się nad tym i jak mogłem pozwolić mojemu ciału poradzić sobie z tymi wibracjami w sposób bardziej przyjemny, gdyż stres w ciele był dość silny.

I choć starałem się lepiej zrozumieć ten temat, wiadomość zaczęła przychodzić.

Chociaż moje własne doświadczenia pozwalają zrozumieć ludzkie procesy, dochodzę tak często do zrozumienia, że robię z niego lekcje dostępne dla wszystkich pozostałych. Bez mojego osobistego doświadczenia nie mógłbym przekazać moich wiadomości w sposób, w jaki jestem w stanie, gdyż są one prowadzone przez rzeczywistość bezpośredniego zrozumienia.

Szczególnie, jeśli używacie moich wideo, które wymieniłem powyżej, uważam, że wiadomości, jakie otrzymałem są bardzo przydatne dla trwającego procesu transformacji fizycznej i objawów Wzniesienia, która obejmuje konieczne etapy fizycznej nierównowagi. I czuję się zaszczycony, móc przedstawić te instrukcje dla was, jako że są wspaniałymi towarzyszami dla filmów.

I tu jest wiadomość dla wszystkich.
Dopiero na końcu posłańcy ujawnili, kim są:

“Jesteśmy  Archaniołami Kreacji, obsługującymi proces ewolucji i Transformacji”

Prąd życia jest procesem twórczym, w którym można uczestniczyć przez współtworzenie. Idźcie z tym prądem! Bądźcie otwarci na to.
Jeśli spróbujesz zatrzymania tego prądu, mogą wystąpić problemy, ponieważ oporność na prąd może tworzyć czasami “impas” dla ciała. Zaufanie jest ważne. Zaufanie nie jest czymś statycznym, jest inwestycją w proces twórczy, która w naturalny sposób rozwija z Serca Życia i z Serca Stwórcy.

Aby płynąć z tym prądem, i płynąć z tym prądem świadomie, oznacza zarówno objęcie go i podążanie w nim. Podążacie za nim podczas umożliwiania jego stałej ekspansji.

Ekspansja życia jest procesem, w którym Boska Świadomość rozwija się, ponieważ pragnie doświadczyć Siebie.

Wszystkie te procesy są oparte na Boskiej Świadomości. Świadomość, która chce doświadczać Siebie, jest zawsze Cała, Łaskawa, Kochająca i Radosna. Są to cechy, które składają się na proces twórczy.

Proces ten wydarza się zawsze w Radości Świadomości i w zasadzie nie zna ograniczeń. Jest to nieograniczona ekspansja Świadomości jako Kreacji.

Jeśli naśladujecie sam ten proces tworzenia, jesteście zawsze szczęśliwi. Życie to jest stały rozwój, stały proces. Poświęcenie się mu w całości i obfitości, oznacza, że nie będą występowały choroby.

Ale, gdy tylko się opieracie się temu prądowi, tworzy się napięcie w ciele, niepotrzebne tarcia, co może prowadzić niekiedy do punktu kulminacyjnego. Śmierć, z tego punktu widzenia, jest opornością wobec Życia.

Wiele form stresu jest wynikiem tej oporności przeciwko rozwijaniu się życia.

Teraz, w czasie narodzin nowych paradygmatów, gdzie poziom energii na waszej planecie wzrasta wielokrotnie, również rytm życia i iloraz zmian przyspieszają.

Prędkość drgań w waszej strukturze komórkowej, która jest tempem jej wibracji, wzrasta również znacząco. Więc byłoby mądrze – także fizycznie – nie opierać się jednocześnie Podwyższonej Świadomości. Bo ten wzrost świadomości wymaga również zmian i przyspieszonego tworzenia nowej konstrukcji fizycznej.

Doświadczacie tego jako zjawiska, że czas (paradygmat, który odnosi się do procesów fizycznych i psychicznych) wydaje się przechodzić szybciej.

Dlatego wszystkie ukryte tendencje, które starają się zatrzymać czas i prąd życia, dostają się do świadomości, ponieważ różne wibracje kolidują. Dlatego wielu traci równowagę w tym czasie. A to może spowodować różnego rodzaju choroby, fizyczne, psychiczne i emocjonalne.

Zalecamy, aby kontemplować z uczuciem następujące oświadczenia:

- Otwieram się
- Otwieram się dla prądu życia
- Prąd  życia jest twórczy
- Jestem kreatywny
- Prąd  życia jest zawsze pozytywny, bo to jest mój wybór
- Ja uczestniczę twórczo w nurcie życia
- Moja kreatywność jest w zgodzie z Wielką Boską Kreacją, która jest zawsze pozytywna, uprzejma i życzliwa.
- Kreacja Boskiego Stwórcy ma być zawsze oparta na radości.
- Dlatego poświęcam całą moją strukturę komórkową dla tego najbardziej radosnego procesu.
- Otwieram moje wszystkie komórki ciała i uwalniam wszystkie programy, które przejawiają sprzeciw wobec procesu tworzenia.
- Wszystkie moje komórki ciała są szczęśliwe i kąpią się w świetle i miłości Nowej Ery.
- Wszystkie moje komórki ciała będą zatem przekształcone, i tak też całe moje ciało ze wszystkimi jego organami, strukturami i funkcjami.
- Ja pozwalam mojemu organizmowi na stałą rozbudowę i ruch do przodu w procesie Nowej Boskiej Kreacji.

Oświadczenia te stabilizują wszystkie struktury komórkowe tak, że przechodzą do nowej ekspresji Kreacji i jako takie są przekształcane.

Ważne jest, aby pozwolić na ten proces transformacyjny świadomie i zgodzić się z nim. Ważne jest, aby pozwolić na to w twórczej radości tego Nowego Procesu, aby wdychać tę radość i karmić nią wszystkie komórki ciała.

Zaufanie jest kluczem. Zaufanie jest towarzyszem wiedzy, że Boska Kreacja, Boski Proces, jest zawsze łagodny.

Negatywne doświadczenia, zwłaszcza w dzieciństwie, przerywają łagodny proces tworzenia, więc zaczynacie się mu opierać i zaczynacie tworzyć własne niezdrowe pomysły na ten temat.

Ale nie możecie zapominać, że każde negatywne doświadczenie należy do iluzji upadłej kreacji. Intencją upadłej kreacji jest zawsze powstrzymać naturalny nurt Bożego Procesu Kreacji, aby ograniczyć Go i go zniszczyć.

Dlatego też, jeśli chcecie wziąć udział w tworzeniu Nowego Świata, musicie zrozumieć swoje najgłębsze prawa.

Możecie współtworzyć Nowy Świat, gdy najpierw otworzycie się całkowicie na prąd życia, w sposób już opisany.

Powiedz:
- Ja otwieram się na prąd życia
- Ja otwieram komórki moje ciała do bieżącego życia
- Jak otworzę się na ten prąd, pozwalam wejść radości
- Jest to radość, która porusza Boski Prąd stale do przodu i tworzy w ten sposób prawdziwe Boskie Doświadczenia, które są zawsze najbardziej doskonałe i szczęśliwe w sobie.
- Te kreacje nie są stałymi, nieruchomymi jednostkami, są energetycznym, zawsze zmiennym procesem.

To jest znak Nowego Świata: doświadczanie ciągłej radosnej zmiany. Możecie korzystać z tych ciągłych zmian, bo wiecie, kim jesteście: nieśmiertelną Boską Świadomością.

Komórki ciała są świadomymi podmiotami. Poprzez świadome otwarcie komórek waszego ciała na prąd życia, są szczęśliwe! To szczęście jest energetyzujące i pozwala komórkom na stanie się płynnymi, opuszczenie ich sztywnej konstrukcji i świadome uczestniczenie ich w prądzie kreacji!

W taki sam sposób, jak nasze komórki stają się płynne, również wasze ciało staje się bardziej płynne, a zaczniecie czuć jak to pływa w nurcie tworzenia. To jest przeznaczenie waszego ciała.

Polecamy przyjmowanie jak najwięcej płynów. Jedzcie owoce i warzywa, ponieważ zawierają płyny. Unikajcie ziarna, pieczonego i suszonego jedzenia. A jeśli nie możecie uniknąć ich zjedzenia to tylko namoczcie je dokładnie. Produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym procesie są całkowicie na “nie”, ponieważ ich ciała są w stanie zestalenia i szoku, kiedy są zabijane, nie wspominając, że są waszymi braćmi i siostrami “.

Tu zakończyli ogólne wskazówki.

A ja korzystając z nich, zacząłem czuć się wypoczęty i bardzo pobudzony, dosłownie napchany! tlenem, i poczułem, jak komórki mojego ciała rozszerzają się z radością, wypełnione, chłodzącym ciekłym światłem transformacji.

Dziwne drgania w moim ciele odeszły kompletnie! Po tym wszystkim, nasze ciała wciąż posiadają nieświadome informacje, zwłaszcza, szczególnie naszych przodków, które przyszliśmy oczyszczać i przekształcać, aby pozwolić nowej kreacji ludzkiego ciała się wyłaniać.

Czułem też, że świadomość mojego ciała i samych komórek ciała, została zwiększona namacalnie w tym procesie! Ciało to jest rzeczywiście bardzo świadomy podmiot, który, jeśli pozwolimy mu na uczestniczenie w tworzeniu i zestroimy z Boskim procesem, jest naszym partnerem, którego należy traktować poważnie, aby doświadczyć Nowego Świata! To oczywiście nie jest nowa myśl, ale dosłowne i bezpośrednie doświadczenie i to jest naprawdę niesamowite dla mnie!

Jesteśmy razem w środku niesamowitej przygody, której musimy całkowicie się poddać, aby uczynić ją jak najbardziej udaną!

Bądź błogosławiona, ukochana rodzino!

Dużo miłości,
Ute
02 listopad 2012
Channeler: Ute
https://radiantlyhappy.blogspot.com.au/2012/10/creation-and-physical-transformation.html

źródło tłumaczenia: https://2012allabout.blogspot.com/