Otwórz swoje Serce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawą i warunkiem każdego oczyszczenia i uzdrowienia ciała jest otwarcie Serca.

Gdy otwierasz swoje Serce, otwierają się wszystkie wewnętrzne bramy, nurty i drogi, Twojego fizycznego ciała, Twojego emocjonalnego ciała, Twojego witalnego, energetycznego ciała oraz Twojego elektrycznego ciała. Jeśli prawdziwie otworzysz swoje Serce, to wszystkie konkretne terapie i ukierunkowane działania staną się zbędne. Ponieważ otwarcie Serca wywołuje rozpuszczenie się wszelkich ugruntowanych i umożliwia swobodny przepływ, co oznacza uzdrawianie.

Otwarcie Serca powoduje przemianę wszystkich struktur oraz początek wzniesienia. Terapie bez otwarcia Serca nie osiągają nic prawdziwego i nic trwałego.

Za to otwarcie Serca sprawia, wznoszą się inteligencje wszystkich duchowych, energetycznych i materialnych istot cielesnych i płyną ku wznoszącemu wirowi.

Twoje najważniejsze zadanie w tym czasie nie leży  w niczym innym niż jak w oczyszczaniu i uzdrowieniu Twojego ciała i Twoich pól życiowych a to osiągniesz po prostu poprzez otworzenie swojego Serca. Każdego dnia, każdej godziny na nowo...

Wyjdź z tego, że po epoce zamkniętego Serca przyzwyczajeniem Twojego Serca jest ciągłe zamykanie się, jeśli tylko oddaliłeś od niego Twoją aktywną i świadomą wole otworzenia się poświęcając się ponownie wydarzeniom dnia.

I dlatego Twoje Serce nie zna żadnego innego ruchu. Zamyka się ono ciągle na nowo – gdyż jak ono uważa – w tym jest ochrona i uzdrowienie. I w ostatniej epoce też tak było – ale już nie ma więcej w momencie tu i teraz.

Teraz zdrowie i bogactwo leżą w szeroko otwartym Sercu i wypływają z niego.

Tak więc Twoje zadanie nie polega na niczym innym, jak na otwieraniu swojego Serca – wiele razy podczas dnia.

Aby czynić to całkiem świadomie, z całą Twoją wolą, z całą Twoją miłością do samego siebie.

Otwórz swoje Serce na miłość do samego siebie, otwórz swoje Serce do siebie samego. Dla Twojego bycia dzieckiem. Dla bycia dorosłym.  Dla Twojego bycia człowiekiem i dla Twojego duchowego mistrzostwa.

Otwórz swoje Serce na czułość do siebie samego. Na rozgrzeszenie, którego tylko Ty sam możesz sobie udzielić.

Otwórz swoje Serce na bycie wolnym od każdego rodzaju winy i poniżenia.

Otwórz swoje Serce na siebie samego na swoje fizyczne ciało. Jest ono najbardziej wartościowym dobrem, które Twoje kosmiczne Istnienie posiada w tym czasie.

Otwórz szeroko  swoje Serce i pozwól płynąc strumieniom światła i błyszczącej ciemności. Albo też wyślij to w formie szczególnych, złoto-białych uzdrawiających prądów do bolących i chorych organów. Do ściśniętych lub złamanych części ciała. Do stref ciała, które w wyniku starych chorób, wypadków i skaleczeń są zastane, sztywne lub zranione.

Otwórz szeroko swoje Serce i dokonaj wyboru i podejmij decyzje, z potem pozwól się temu po prostu wydarzyć.

Otwórz swoje Serce i pozwól swobodnie płynąc wszystkim nurtom, nie tylko świetlnym, błyszczącym, kosmicznym, ale także  ciemnym, mieniącym się, ziemskim prądom życia. I bądź tego pewien, że w tym zjednoczonym przepływie ulega rozpuszczeniu wszelka negatywna ciemność wiążącej kontroli  i negatywne światło zależnej warunkowej miłości.

Otwórz swoje Serce dla siebie samego i uwolnij ze swojego życia wszelkie swoje nadzieje, życzenia i zależności , tak samo jak wszelka kontrola nad innymi ludźmi.

Postanów to, a to się wydarzy...

Oddychaj całym swoim Sercem – tylko dla siebie samego. W ten sposób Twój kosmiczny duch i Twoja planetarna dusza są w stanie ze swojego bogactwa uczynić dla Ciebie „ strumień obfitości ‘’

Otwórz szeroko swoje Serce, pełne zaufania w odwrocie ku Tobie samemu, co zaowocuje bogactwem i nowym tworzeniem.

Otwórz szeroko swoje Serce, także pełne ufności w świat innych ludzi, którzy również mają styczność z ich kosmicznymi duszami. Oddychają z nimi i dzięki nim zostają uwolnieni od winy i bólu.

Pełny miłości zatroszcz się nie o nich lecz o siebie. W ten sposób pomożesz także im.

Uzdrów swoje życie poprzez otwarcie swojego Serca z całą Twoją wolą, z całą Twoją miłością.

Ciągle na nowo aktywuj swoją kochającą wolę i Twoją pragnącą miłość, aby otwierały Twoje Serce, aby pozwalały swobodnie płynąc wszystkim strumieniom.

Nic innego nie jest w tym czasie wymagane. Nie więcej ani mniej.

Otwórz swoje Serce. Płyń, tańcz, przenikaj w sobie samym. Pozwól bogactwu Twojego istnienia opadać i unosić się.

Każdego dnia otwieraj swoje Serce – wiele razy, ciągle na nowo.

Wydarza się to, jeśli po prostu tak postanowisz.

 

Sai Ram,

Jai Guru,

Jai Ma,